CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vad är spillvärme värt?

Curt Hermansson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Lennart Jarlevang (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Svensk papperstidning Vol. 1981 (1981), 7, p. 31-37.
[Artikel, övrig]

Här beskrivs en enkel metod, föreslagen av Gösta Rosenblad, för att uppskatta värdet av en spillvärmekälla. Metoden baseras pa enkla termodynamiska förutsättningar och är därför generell. Efter redovisning av beräkningsgång och förutsättningar skall värdet av några olika spillvärmekällor jämföras vid varierande förutsättningar.Denna post skapades 2012-01-13.
CPL Pubid: 152717

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur