CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Objective Evaluation of Shunt and Shuffle in Vehicle Powertrains

Staffan Johansson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Eirik Langjord (Institutionen för maskin- och fordonssystem) ; Stefan Pettersson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
7th International Symposium on Advanced Vehicle Control, Arnhem, The Netherlands (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15271

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)
Institutionen för maskin- och fordonssystem (2001-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur