CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dieseldrivna värmepumpar i hetvattencentraler

Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Karen Berntsson Munch (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
VVS Vol. 1981 (1981), 1, p. 58-63.
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2012-01-13.
CPL Pubid: 152699

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur