CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Icke-azeotropa blandningar av köldmedier i stora värmepumpar - en förstudie

Krister Ström (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Eva Svensson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1982. - 109 s.
[Rapport]

En förstudie inom området icke-azeotropa blandningar av köldmedier i stora värmepumpar har genomförts vid institutionerna för Värmeteknik och maskinlära och Kemisk apparat- och anläggningsteknik vid Chalmers tekniska högskola. Arbetet presenteras i form av två delrapporter, nr I från Kemisk apparat- och anläggningsteknik och nr II från Värmeteknik och maskinlära. Målet med förstudien har varit dels att utvärdera noggrannheten och användbarheten av vid CTH befintlig utrustning för uppmätning av vissa blandningsegenskaper (delrapport I), dels att genom överslagsberäkningar finna tekniskt intressanta köldmedieblandningar för användning i kompressordrivna värmepumpsystem (delrapport II). I den senare delrapporten har framför allt undersökts vilka möjligheter det finns att öka kapaciteten hos värmepumpar med hjälp av blandningar.


Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 820335-5 från Statens råd för byggnadsforskning till Institutionen for Värmeteknik och maskinlära, Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Handledare: Thore Berntsson, Kjell Ljungkvist, Urban GrénDenna post skapades 2012-01-12.
CPL Pubid: 152692

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur