CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimal disposition av värmeenergi inom skogsindustriella processer

Gösta Rosenblad (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1982. - 22 s.
[Rapport]

STU-rapport 76-5461, 78-3887. December 1982 - SlutrapportDenna post skapades 2012-01-12.
CPL Pubid: 152690

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur