CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Värmeöverföringstal vid kondenserande, inertgashaltig vattenånga

Lennart Jarlevang (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1982.
[Rapport]


Denna post skapades 2012-01-12.
CPL Pubid: 152689

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur