CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Förädling av spillvärme - turbin

Lennart Jarlevang (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Föredrag - STF-kursen "Spillvärmeutnyttjande en väg mot bättre energiekonomi" - mars Vol. 1982 (1982), p. 1-12.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2012-01-12. Senast ändrad 2012-01-12.
CPL Pubid: 152687

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur