CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Värmepumpsforskning vid Chalmers

Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Föredrag - "Energiteknik i kommunal planering" i Göteborg, 11 mars Vol. 1982 (1982), p. 1-11.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2012-01-12.
CPL Pubid: 152686

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur