CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Jordvärmepumpar - Kostnader för den apparattekniska delen

Rapport nr 7

Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1982. - 25 s.
[Rapport]

Denna rapport ingår i "Jordvärmegruppen - Earth Heat Pump Group" och hänför sig till forskningsanslag 770609-7 från Statens råd for byggnadsforskning till institutionen för Värmeteknik och maskinlära, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.Denna post skapades 2012-01-12. Senast ändrad 2012-01-12.
CPL Pubid: 152684

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur