CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimation of thrust and mass flow in a jet engine

Mattias Henriksson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Claes Breitholtz (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Proc of IEEE CCA 2004 p. 7. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15268

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur