CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ekologisk produktion – utveckling av en ny LCA-metodik för livsmedelsindustrin

Birgit Brunklaus (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Miljöforskning – Formastidning för ett hållbart samhälle Januari 2011, (2011)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Dr. Birgit Brunklaus och Dr. Johanna Berlin forskar i livscykelanalys på Chalmers respektive SIK. De har fått medel för att utveckla en ny LCA-metodik för livsmedels industrin. De kommer att utföra miljöbedömningar av ekologiska livsmedel från produktion till matavfall. Den tvärvetenskapliga metodiken ska belysa relationerna mellan aktörer i livsmedelsindstruin och hur de kan främja eller motverka en grönare väg. Tre fallstudier jämför ekologiska och konventionella livsmedelssystem: små och storskaliga kedjor av ekologiska livsmedel, hantering av ekologiska och konventionella produkter i livsmedelskedjan, samt effektiv produktion genom green lean-principer i ett LCA-perspektiv.

Nyckelord: ekologisk production, LCADen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-12. Senast ändrad 2015-12-02.
CPL Pubid: 152676

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Hållbar utveckling
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur