CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Platforms and their effects on new product development projects

Maximilian Pasche (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Magnus Persson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Hans Löfsten (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
17th International Annual EurOMA Conference (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-01-12. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 152669

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur