CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A modeling, control and simulation study of recirculating aquaculture systems

Torsten Wik (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
12th Nordic Process Control Workshop p. 31-38. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15266

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur