CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Parameter sensitivity in a compartmental model of a non-ideally stirred tank reactor

Veronica Olesen (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Claes Breitholtz (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Torsten Wik (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
12th Nordic Process Control Workshop 29-30, (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Stirred Tank Reactor, Model Simp lification, Sensitivity AnalysisDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2013-06-12.
CPL Pubid: 15265

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur