CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An investigation on machinability of low sulphur steel

Kamellia Dalaei (Institutionen för material- och tillverkningsteknik) ; Cornelius Temmel (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; Birger Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; Nils Gunnar ingesten
Metal cutting research conference (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Machinability, Low sulphur, Medium carbon low alloy steel, Turnning, manganese sulphideDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-12.
CPL Pubid: 152646

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik (2005-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Materialteknik

Chalmers infrastruktur