CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Försöksanläggning för värmepumpsförångare avsedd för industriellt eller kommunalt avloppsvatten eller kallt sjövatten som värmekälla

Anders Åsblad (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1984. - 26 s.
[Rapport]

En ny värmepumpsförångare presenteras. Värmeväxlaren ar en vertikalt stående tubvärmeväxlare och använder fallfilmsprincipen både på förångningssidan och värmeavgivande sida. Fördelarna med detta arrangemang är foljande: - Fororenat vatten kan användas da värmeväxlaren kan rengöras under drift. - Lågt tryckfall - God värmeöverföring - Relativt låg installationskostnad Mätningar på en laboratoriemodell har visat att uppnåeliga k-värden med ren R12 (utan olja) är 1600 - 1900 w/m2K. Dessa höga värmegenomgångstal beror till en del på att nuklearkokning börjar redan vid en värmebelastning av ca 8 kw/m2. Mätningar med oljeförorenad R12 kommer att utföras i en senare studie.Denna post skapades 2012-01-12.
CPL Pubid: 152645

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur