CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ekonomiskt studium över säsongsmässig lagring i berg av värme för bruk i fjärrvärmenät

Gösta Rosenblad (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
NBS-seminarium 5-6 oktober 1983, Byggforskningsrådet Vol. R21:1984 (1984), p. 335-350.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2012-01-12.
CPL Pubid: 152637

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur