CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Model reduction for temperature control of non-ideally stirred tank reactors

Veronica Olesen (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Torsten Wik (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Claes Breitholtz (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Reglermötet 2004, Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2013-06-12.
CPL Pubid: 15263

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur