CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Erfarenheter av modellbaserad styrning av etanoldosering vid Ryaverket

D. Lumley ; Torsten Wik (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; G. Aijälä
8:e Nordiska avloppsvattenkonferensen (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15262

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur