CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stora dieseldrivna värmepumpar för uppvärmningsändamål

Karen Berntsson Munch (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; David Hodgett (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Stockholm1984. ISBN: 91-540-4239-9.- 317 s.
[Rapport]

Denna rapport R129:1984 hänför sig till forskningsanslag 800979-3 från Statens råd för byggnadsforskning till CTH, Institutionen för Värmeteknik och maskinlära, Göteborg.Denna post skapades 2012-01-12.
CPL Pubid: 152611

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur