CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Deterministic consistency estimation in refining processes

Daniel Berg (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Anders Karlström (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; M. Gustavsson
Int. Mechanical Pulping Conference, Quebec City, Canada p. 361-366. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 15261

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur