CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Värmepumpar - Utvärdering av FoU-projekt 3-årsperioden 1978/79 - 1980/81 - G16:1984 -

BFRs Värmepumpsgrupp

Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Stockholm : Statens råd för byggnadsforskning, 1984. - 123 s.
[Rapport]

Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 801509-9 från Statens råd for byggnadsforskning till Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. Ansvarig for utvärderingsarbetet har varit BFR:s värmepumpgrupp,som bestått av: Bernt Backstrom, ordförande; - Thore Berntsson; - Henrik Enström; - Jan-Erik Nowacki; - Tomas Hallen, sekreterare. Som handläggare inom BFR har Bengt Lundqvist medverkat. För utarbetande av vissa avsnitt har Enno Abel, CTH, och Lennart Tornqvist. LTH, anlitats .Denna post skapades 2012-01-12.
CPL Pubid: 152595

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur