CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Diesel Engine Model, Including Compression Brake, for Powertrain Control

Peter Templin (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Reglermöte 2004, Göteborg, Sweden (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15259

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur