CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimal Boost Pressure Buildup Using VGT Control

Anders Ekdahl (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Proceedings of the 7th International Symposium on Advanced Vehicle Control, AVEC'04, Arnhem, The Netherlands (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15258

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur