CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Powertrain Modelling and Experimental Validation in a Heavy Duty Vehicle

Maria Bruce (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Proceedings of the 7th International Symposium on Advanced Vehicle Control, AVEC'04, Arnhem, The Netherlands (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2007-06-28.
CPL Pubid: 15256

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur