CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental Verification of Powertrain Model and PD Control

Maria Bruce (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Reglermöte 2004, Göteborg, Sweden (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2007-06-28.
CPL Pubid: 15255

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur