CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Några tekniskt-ekonomiska synpunkter på lågtemperaturlagring

Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Per-Åke Franck (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
NBS-Seminarium "Nordiskt samarbete om säsongslagring av värme" 5-6 oktober Vol. 1983 (1984), Byggforskningsrådet R21:1984, p. 351-362.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2012-01-12. Senast ändrad 2012-01-12.
CPL Pubid: 152538

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur