CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Time delay of acoustic transmission in human middle ear

N. Hato ; K. Gyo ; Stefan Stenfelt (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; J. Welsh ; R.L. Goode
Middle Ear Mechanics in Research and Otology p. 51-55. (2004)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15253

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur