CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quality loss from seasonal storage of heat in rock, magnitude and evaluation

Gösta Rosenblad (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Enerstock 85, Toronto Canada, September 22-26, Vol. 1985 (1985), E12, p. 594-599.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2012-01-12.
CPL Pubid: 152523

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur