CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bone conduction and bone anchored hearing devices

Stefan Stenfelt (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system)
Middle Ear Mechanics in Research and Otology p. 394-401. (2004)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 15252

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur