CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Round window membrane motion with air conduction and bone conduction stimulation

Stefan Stenfelt (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; N. Hato ; R.L. Goode
Hearing Research Vol. 198 (2004), p. 10-24.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15251

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur