CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fluid volume displacement at the oval and round windows with air and bone conduction stimulation

Stefan Stenfelt (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; N. Hato ; R.L. Goode
The Journal of the Acoustical Society of America Vol. 115 (2004), 2, p. 797-812.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15250

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur