CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Datorprogram för simulering av uppvärmningssystemet: Värmepump, Lager och Värmekollektor

Per-Åke Franck (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1985. - 10 s.
[Rapport]

Rapport till BFR, Februari 1985Denna post skapades 2012-01-11.
CPL Pubid: 152481

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur