CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SI-Engine Cylinder Pressure Estimation using Torque Sensors

Stefan Larsson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Stefan Schagerberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
SAE Technical Paper Series 2004-01-1369, Detroit, MI, USA (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15246

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)
Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur