CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Forskning och utveckling, experiment- och demonstrationsverksamhet samt utbildning inom värmepumpområdet i Sverige

Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Stora Värmepumpar - Föredrag från 2:a Nordiska Värmepumpsdagarna, Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm 13-16 augusti 1985, NSB-Energi. Exportgruppen för värmepumpar Vol. 1985 (1985), p. 80-88.
[Konferensbidrag, övrigt]

Den omfattande svenska FoU- och experimentbyggnadsverksamheten inom värmepumpsområdet under senare ar har lett till en kraftigt ökad kunskap om bade tekniska och ekonomiska aspekter på området. Den hittillsvarande statligt finansierade verksamheten har uppvisat stor bredd och inriktats mot bl a utveckling av utrustning for olika värmekällor, systemfrågor för värmepumpar i uppvärmningssystem, värmepumpar som en komponent i säsongslagersystem och tekniskt-ekonomiska utredningar och jämförelser med andra uppvärmningsalternativ. Det skulle föra för långt att här ge en översikt över tidigare verksamhet. I det följande vill jag i stället försöka ge en beskrivning av nuvarande och planerad verksamhet inom området.


Denna skrift hänför sig till forskningsanslag 840524-5 från Statens råd för byggnadsforskning till CTH, GöteborgDenna post skapades 2012-01-11.
CPL Pubid: 152448

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur