CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Frysning av lera i jordvärmelager

Kent Adolfsson (Institutionen för geologi) ; Per-Åke Franck (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Ingvar Rhen (Institutionen för geologi) ; Göran Sällfors (Institutionen för geologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1985. - 35 s.
[Rapport]

Anslaget till Jordvärmegruppen för förstudien kommer från Statens råd för byggnadsforskning (BFR-projekt 820895-2). Samarbetet har bedrivits som ett samarbetsprojekt mellan 3 institutioner på CTH. Medverkande har varit Per-Åke Franck, Institutionen för Värmeteknik och maskinlära, Göran Sällfors och Kent Adolfsson, Institutionen för Geoteknik med grundläggning samt Ingvar Rhen, Geologiska institutionen.Denna post skapades 2012-01-11. Senast ändrad 2012-01-11.
CPL Pubid: 152429

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)
Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur