CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of distortion in a memoryless bandpass nonlinearity

Ali Behravan (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Proceedings of Nordic Radio Symposium, Oulu, Finland (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: system-compDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 15242

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur