CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Absorption-Compression heat pumps: Cycles and working fluid requirments

Lena Åhlby (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; David Hodgett (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1985. - 34 s.
[Rapport]

Rapport till STU, november 1985.Denna post skapades 2012-01-11.
CPL Pubid: 152410

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur