CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efficient Analysis of Large Discrete-Event Systems with Binary Decision Diagrams

Arash Vahidi (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Martin Fabian (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
(to be submitted to) IEEE Transactions on Automation Science and Engineering (2004)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 15240

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur