CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utvärdering av absorptionsvärmepumpen i Trollhättan

Martin Wimby (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Per-Åke Franck (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
VVS & Energi Vol. 1986 (1986), 9, p. 80-81.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2012-01-11. Senast ändrad 2012-01-11.
CPL Pubid: 152391

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur