CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kokning - något att räkna med

Lennart Persson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Särtryck ur Kemisk Tidskrift Vol. 1986 (1986), 9,
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2012-01-11.
CPL Pubid: 152385

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur