CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surteprojektet - Värmeteknisk utvärdering av två referenshus

Tomas Hallén (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Bo Edberg (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1986.
[Rapport]

Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 791606-3 från Statens råd för byggnadsforskning till Värmeteknik och maskinlära, CTH.Denna post skapades 2012-01-11.
CPL Pubid: 152382

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur