CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low Complexity Tracking for Ad-hoc Automotive Sensor Networks

Mats Rydström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Andreu Urruela ; Erik G. Ström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Proceedings IEEE Conference on Sensor and Ad Hoc Communications and Networks, Santa Clara, California, USA (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: safe-trafficDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15238

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur