CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SUNCLAY-anläggning i Kungsbacka - Värmeteknisk uppföljning

Per Holmberg (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Kjell Schroeder
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1986.
[Rapport]

Rapport nr 23, Jordvärmegruppen CTH, oktober 1986.Denna post skapades 2012-01-11. Senast ändrad 2012-01-11.
CPL Pubid: 152371

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur