CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ongoing R&R activities in the heat pump field at the Department of Heat and Power Technology

Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1986. - 16 s.
[Rapport]

Proceedings of the International University of Graz, 27-29 oktober 1986, pp. 35-51Denna post skapades 2012-01-11.
CPL Pubid: 152360

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur