CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Statistical Modeling of Complex Background for Foreground Object Detection

L. Li ; W. Huang ; Irene Y.H. Gu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Q. Tian
IEEE transactions on Image Processing Vol. 13 (2004), 11, p. 1459-1472.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15235

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur