CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive Background Subtraction based on Feedback from Fuzzy Classification

L. Li ; Irene Y.H. Gu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; M.K.H. Leung ; Q. Tian
Optical Engineering Vol. 43 (2004), 10, p. 2381-2394.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15234

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur