CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High temperature working fluids and nonazeotropic mixtures in compressor driven heat pumps

A State-of-the-art report

Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära) ; Kjell Ljungkvist (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik) ; Franz Moser ; Hans Schnitzer
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1984. - 273 s.
[Rapport]

Rapport inom IEA Advanced Heat Pumps, april 1984. A state-of-the-art report by Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden and Graz University of Technology, Austria.



Denna post skapades 2012-01-11.
CPL Pubid: 152326

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)
Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik (1983-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur