CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thz-sensor

Victor Belitsky (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Vincent Desmaris (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Hawal Rashid (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling)
(2011)
[Patentansökan]


Denna post skapades 2012-01-11. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 152325