CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Controllability Revisited: A Generalization for the Modular Approach

Hugo Flordal (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Martin Fabian (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Knut Åkesson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Anders Hellgren (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Proceedings of the 11th IFAC Symposium of Information Control Problems in Manufacturing, Salvador, Brazil (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 15232

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur